PRIVACYVERKLARING

 

Wij respecteren de privacy van bezoekers van de website en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt.

 

 

Doeleinden van de gegevensverwerking
Wij verkrijgen alleen persoonlijke gegevens van u als u een contact- of aanmeldformulier op de website invult of ons een e-mail stuurt. De gegevens die u ons toestuurt worden bewaard zolang het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan. Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt voor het uitvoeren van activiteiten gericht op het uitvoeren van onze taak.

 

Aanpassen privacy- en cookieverklaring
Wij behouden ons het recht voor deze verklaringen aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.